• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Tekst łatwy do czytania

Biuletyn Informacji Publicznej

Przejścia na stronę Instagram

Przejścia na stronę Facebook

Przejścia na stronę YOutube

Historia

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie powstał na bazie Ogniska Pracy Pozaszkolnej, które w 1978 roku  powołał Wydział Oświaty i Wychowania w Koninie z inicjatywy Anny Janiszewskiej-Janaszkiewicz ( pedagog, pracownik Konińskiego Domu Kultury, nauczyciel ). Na terenie byłego województwa nie było w tym okresie tego typu placówki.

Pierwszą siedzibą Ogniska była harcówce Szkoły Podstawowej numer 8.   Z biegiem lat przybywało zajęć jak i dzieci, dlatego w 1984 roku oficjalnie powołano Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie i przeniesiono działalność do II Liceum Ogólnokształcącego.   W tym czasie MDK mieścił się w dwóch miejscach, oprócz liceum był to Klub Lecha w Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.  Zajęcia plastyczne, teatralne odbywały się w końcowej części korytarza liceum, a także w dwóch niedużych pomieszczeniach.   Natomiast w Klubie Lecha odbywały się zajęcia taneczne. Przez wiele lat niesamowitym życiem tętniła piwnica szkoły, gdzie miały próby zespoły rockowe, głównie punkowe.  Z powodu braku pomieszczeń wiele zajęć odbywało się wtedy w szkołach  i przedszkolach. 

W latach 90 . udało się powołać  Towarzystwo Teatralne Elemele,  które przygotowywało przedstawienia dla przedszkolaków. Inną ciekawą inicjatywą, która powstała w tym samym czasie był  Art Night, dancingi dla dorosłych, podczas których prowadzona była aukcja obrazów uczestników zajęć. W MDK wydawano miesięcznik Donosiciel, który informował o tym co działo się w placówce.


Po przeniesieniu się w 2005 roku do Przedszkola numer 3 przy Powstańców Wielkopolskich bardzo poprawiły się warunki lokalowe MDK.  We wrześniu 2012 placówka przestała był instytucją oświatową ,a stała miejską. W 2013 roku następuje kolejna przeprowadzka, tym razem do Klubu Energetyk,  gdzie MDK działa do dziś. 


W 1978 roku w Ognisku pracowało 8 pracowników, dziś jest ich 33. W zajęciach wtedy uczestniczyło 184 dzieci. Dziś ta liczba przekracza 1000.