• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Biuletyn Informacji Publicznej

Przejścia na stronę Instagram

Przejścia na stronę Facebook

Przejścia na stronę YOutube

Nowe przepisy na czas epidemii !

Dla dobra Państwa dzieci w trosce o wspólne bezpieczeństwo oraz w zgodzie z aktualnymi przepisami na czas obowiązywania obostrzeń w stanie epidemii COVID-19 w Polsce bardzo prosimy o przestrzeganie następujących zasad:
 
- aby usprawnić naszą współpracę, nie mierzymy temperatury na wejściu, ale prosimy o monitorowanie stanu zdrowia dziecka przed przyjściem do MDK
 
- na terenie MDK należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa
 
- wchodząc do MDK należy dokonać dezynfekcji dłoni środkiem dezynfekującym, znajdującym się przy każdym z wejść do budynku MDK
 
- należy zachować dystans od innych osób wynoszący nie mniej niż 2 m
 
- prosimy o podporządkowanie się poleceniom obsługi podczas zajmowania miejsc na korytarzach MDK.
 
Personel MDK zastrzega sobie prawo do przesadzenia osób w inne miejsce jeśli nie jest zachowana odpowiednia separacja oraz w każdej innej sytuacji wynikającej z zachowania zasad bezpieczeństwa.
 
- rodzice/opiekunowie najmłodszych dzieci mogą wejść do budynku tylko w maseczce, w celu przygotowania dziecka do zajęć
 
- nadal obowiązuje zakaz zgromadzeń oraz konieczność utrzymania odległości, dlatego po odprowadzeniu dziecka do szatni/sali zajęć - jeśli nie ma takiej konieczności - prosimy o pozostanie poza budynkiem.
Mamy nadzieję, że przy wzajemnej życzliwości, zrozumieniu i zachowaniu zdrowego rozsądku unikniemy trudnych sytuacji.