• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Biuletyn Informacji Publicznej

Przejścia na stronę Instagram

Przejścia na stronę Facebook

Przejścia na stronę YOutube

Bezpieczny powrót do MDK

10 zasad dla uczestników zajęć MDK 
1. Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby zostań w domu 
2. Przed wejściem na teren MDK pozwól zmierzyć sobie temperaturę 
3. Pamiętaj o dezynfekcji rąk po wejściu do MDK 
4. Często myj ręce 
5. Nie dotykaj oczu, ust i nosa 
6. Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie 
7. Uważnie słuchaj poleceń instruktora 
8. Pamiętaj o zasłanianiu ust i nosa na korytarzach MDK 
9. Jeśli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym instruktora 
10. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przed i po zajęciach 
 
Wskazówki dla rodziców 
1. Nie posyłaj do MDK chorego dziecka 
2. Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania placówki MDK w czasie epidemii 
3. Poinformuj MDK, jeśli domownicy objęci są kwarantanną 
4. Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora MDK lub instruktorów 
5. Zawsze odbieraj telefon z MDK. Jeśli nie możesz odebrać pilnie oddzwoń. 
6. Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas przebywania na terenie MDK ( dezynfekcja i częste mycie rąk, pomiar temperatury, zakrywanie ust i nosa na korytarzach ) . 
7. W miarę możliwości unikaj transportu publicznego w drodze do/z MDK. Pomyśl o spacerze, rowerze. 
8. Organizuj dziecku jak najwięcej wolnego czasu na świeżym powietrzu. 
9. Przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed zajęciami i po nich.