Dla dzieci od 6 do 12 lat.   We speak English to zajęcia języka angielskiego prowadzone w wymiarze 60 minut tygodniowo. Ich adresatami są...

To niezwykle atrakcyjna forma ruchu dla dzieci. Wzmacnia pozytywne cechy charakteru, uczy dyscypliny i odpowiedzialności za siebie i...