Historia

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie powstał na bazie Ogniska Pracy Pozaszkolnej, które w 1978 roku  powołał Wydział Oświaty i Wychowania w Koninie z inicjatywy Anny Janiszewskiej ( pedagog, pracownik Konińskiego Domu Kultury, nauczyciel ). Na terenie byłego województwa nie było w tym okresie tego typu placówki. Pierwszą siedzibą Ogniska była harcówce Szkoły Podstawowej numer 8.   Z biegiem lat przybywało zajęć jak i dzieci, dlatego w 1984 roku oficjalnie powołano Młodzieżowy Dom Kultury i przeniesiono działalność do II Liceum Ogólnokształcącego.   W tym czasie MDK mieścił się w dwóch miejscach, oprócz liceum był to Klub Lecha w Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.  Zajęcia plastyczne, teatralne odbywały się w końcowej części korytarza liceum, a także w dwóch niedużych pomieszczeniach.   Natomiast w Klubie Lecha odbywały się zajęcia taneczne. Przez wiele lat niesamowitym życiem tętniła piwnica szkoły, gdzie miały próby zespoły rockowe, głównie punkowe.  Z powodu braku pomieszczeń wiele zajęć odbywało się wtedy w szkołach  i przedszkolach.  Mimo tego w latach 90 . udało się powołać  Towarzystwo Teatralne Elemele,  które przygotowywało przedstawienia dla przedszkolaków. Inną ciekawą inicjatywą, która powstała w tym samym czasie był  Art Night, dancingi dla dorosłych, podczas których prowadzona była aukcja obrazów uczestników zajęć. To również z inicjatywy Młodzieżowego Domu Kultury po raz pierwszy w Koninie zorganizowano wybory Miss Ziemi Konińskiej  i Miss Nastolatek.  W MDK wydawano miesięcznik Donosiciel, który informował o tym co działo się w placówce.


Po przeniesieniu się w 2005 roku do Przedszkola numer 3 przy Powstańców Styczniowych bardzo poprawiły się warunki lokalowe MDK.  Placówka przestała był instytucją oświatową a stała miejską. W 2013 roku następuje kolejna przeprowadzka, tym razem do Klubu Energetyk,  gdzie MDK działa do dziś. 


W 1978 roku w Ognisku pracowało 8 pracowników, dziś jest ich 28. W zajęciach wtedy uczestniczyło 184 dzieci. Dziś ta liczba przekracza 1000.