Konkursy

Regulamin XXIII Międzypowiatowy Turniej Recytatorski na Tematy Biblijne „OD ABRAHAMA Z UR DO PAWŁA Z TARSU” (Doc)
Regulamin - VIII Konkurs Piosenki Literackiej (PDF) Karta zgłoszeniowa - VIII Konkurs Piosenki Literackiej (PDF)
„Czerwieńcie, zieleńcie się słowa…” - Regulamin „Czerwieńcie, zieleńcie się słowa…” - Karta zgłoszenia