Aktualności

roz poezja młoda
roz poezja młoda
 
Rozstrzygnięcie XXIX Miedzypowiatowego Konińskiego Konkursu Poetyckiego im Bogusława Janiszewskiego „Poezja młoda - poezja nowa” planowaliśmy zorganizować 20 marca. Jednakże ogłoszenie stanu epidemii i związane z tym obostrzenia prawno-organizacyjne uniemożliwiły nam realizację tego przedsięwzięcia. Przez jakiś czas mieliśmy nadzieję, że uda się przesunąć termin imprezy, bo zależało nam na bezpośrednim spotkaniu z laureatami. Okazało się to niemożliwe. Postanowiliśmy więc przesłać nagrody, dyplomy oraz okolicznościowy tomik z wierszami laureatów na adres szkół, do których uczęszczają laureaci. Organizacją przesyłek zajmują się organizatorzy konkursu (jednocześnie fundatorzy nagród) – Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie i Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.  
Protokół obrad Jury konkursu dostępny jest tutaj