Aktualności

Babcie0079 (Copy)
Babcie0079 (Copy)
Babcie0006 (Copy)
Babcie0006 (Copy)
Babcie0071 (Copy)
Babcie0071 (Copy)
Babcie0031 (Copy)
Babcie0031 (Copy)
Babcie0067 (Copy)
Babcie0067 (Copy)
Babcie0073 (Copy)
Babcie0073 (Copy)
To był piękny wieczór. W Młodzieżowym Domu Kultury odbył się wczoraj finał międzypokoleniowego projektu ,,Babcie Hero Stories”. Twórcy projektu Agnieszka Gołębiowska i Damian Kruczkowski skłonili koninianki do wspomnień i powrotu do świata swoich babć. Posłuchaliśmy historii sprzed ponad 100 lat, pełnych wzruszeń i emocji. 
W projekcie wzięło udział 7 par: seniorki z Konińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Stowarzyszenia Integracji Społecznej Razem oraz młodzież z II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie
Przez 10 miesięcy międzypokoleniowe pary projektowych babć i wnuczków poznawały się, zbierały opowieści, fotografie, przedmioty, pisały listy w przeszłość do babć babć, po to by w końcu ożywić odkryte historie za pomocą różnych form artystycznych. Powstały duodram, monolog, audiobook, film, performance, wiersz oraz gazeta, które zaprezentowane zostały wczoraj. Przy wspólnym stole, zasiadły projektowe babcie i wnuczki, a także ich rodziny, przyjaciele, dzieci, prawdziwe wnuki i prawdziwe babcie. Podczas starannie wyreżyserowanego spotkania snuły się opowieści przeplatane śpiewaniem rodzinnych piosenek z dawnych lat przy akompaniamencie instrumentalnej muzyki na żywo.
W mieście poprzemysłowym, jakim jest Konin, które dzięki swej przeszłości stał się mozaiką tworzoną przez ludzi z różnych stron przedwojennej Polski, trudniej jest o poczucie związku z regionem i tożsamości związanej z miastem. Seniorzy regionu to w dużej mierze kobiety, które przybyły do Konina z innych regionów wraz z rodzicami lub za pracą. Wspomnieniami i historią są osadzone w zupełnie innych miejscach, co utrudnia naszej lokalnej społeczności nabycie historycznej świadomości samego Konina, w związku z tym trudno nam na historii budować poczucie tożsamości. Ta specyfika regionu konińskiego jest też dodatkową barierą budowania poluźniających się w dzisiejszych czasach więzi międzypokoleniowych i rodzinnych.
- Dlatego stworzyliśmy projekt, który odkryje zapomniane historie i połączy pokolenia, których losy splotły się w naszym mieście Konin. I w tym w tym fakcie odnaleźć źródło naszej wspólnej tożsamości – mówi Agnieszka Gołębiowska. 
Oprawę muzyczną zapewnił zespół De Pro Fundis z Krakowa. Imprezę poprowadził Przemysław Góralski. 
Projekt był realizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie przy współpracy z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Ratowania Pamięci FRYDHOF, Studiem Filmowym Unikat Film oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Fot. Anna Małkowicz