Aktualności

 

IMG_0213
IMG_0213
IMG_0210
IMG_0210
IMG_0216
IMG_0216
Na  wynik XVIII Konkursu Recytatorskiego o tytuł  „Recytatora jesieni 2018”  składały się rezultaty turniejów recytatorskich zorganizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie jesienią bieżącego roku : XXXVII Jesienne Spotkania Recytatorów – Spotkania z Poezją i XXXVII Jesienne Spotkania Recytatorów - Spotkania z Prozą. Konkurs przebiegał w trzech kategoriach wiekowych : szkoły podstawowe kl. IV-VI, szkoły podstawowe VII-VIII i klasy gimnazjalne oraz szkoły ponadpodstawowe. W obydwu turniejach za zdobyte miejsca przyznawano punkty:

I miejsce – 6 punktów

II miejsce – 5 punktów

III miejsce – 4 punkty

IV miejsce – 3 punkty

V miejsce – 2 punkty

VI miejsce – 1 punkt

Po podliczeniu punktów z obydwu turniejów ustalono (tabela z wynikami recytatorów w poszczególnych turniejach – w załączeniu):

W Kategorii Szkół Podstawowych Tytuł „RECYTATORA JESIENI  2018” zdobyła:

• Florentyna Witkowska z SP 8 w Koninie  – 11 punktów 

ponadto wyróżnienia zdobyli :

• Klara Matczak z SP 8 w Koninie  –  8 punktów

• Tymoteusz Łachacz z SP 11 w Koninie  –  7 punktów

• Pola Janczak_Kuznowicz z SP 8 w Koninie  –  7 punktów

• Tymoteusz Grzeszkiewicz  z SP 6 w Koninie  – 5 punktów

• Barbara Szkudlarek z SP 3 w Koninie  – 5 punktów

• Maria Kowalska z SP 3 w Koninie – 4 punkty

W Kategorii Gimnazjów Tytuł „RECYTATORA JESIENI  2018” zdobyli:

• Piotr Kras z SP 1 w Koninie – 9 punktów

• Natalia Radke z SP 11 w Koninie - 9 punktów

ponadto wyróżnienia  zdobyli :

• Michalina Prządka MDK w Koninie   -  5 punktów

• Piotr Kulczewski z SP 1 w Koninie   -  5 punktów

W Kategorii Szkół Ponadgimnazjalnych Tytuł „RECYTATORA JESIENI  2018” zdobyła:

• Wiktoria Szczepaniak z III LO w Koninie –  10 punktów

ponadto wyróżnienia zdobyli :

• Weronika Majewska z II LO w Koninie reprezentująca MDK w Koninie  –  9 punktów

• Aleks Rybacki z II LO w Koninie  – 9 punktów

• Marcelina Sobolewska z II LO w Koninie – 6 punktów

Wymienieni w protokole laureaci konkursu „XXXVII Jesienne Spotkania Recytatorów -  RECYTATOR JESIENI 2018” otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez  Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie. W załączeniu „Tabela osiągnięć recytatorów w  turniejach o tytuł „Recytatora Jesieni 2018”. Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie ufundował również poczęstunek dla uczestników konkursu.