Aktualności

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza na konferencję edukacyjno-profilaktyczną:

„Zawirowany" świat ponowoczesności, czyli o wartościach wychowania w granicach i normach,


adresowaną do nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych, rodziców a także pracowników instytucji samorządowych (PCPR, MOPS-GOPS, poradnie pedagogiczno-psychologiczne, placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne)
prowadzoną przez Mariusza Jędrzejko z Centrum Profilkatyki Społecznej.

 
Konferencja odbędzie się 9 listopada (czwartek) 2017 roku, godz. 15.30-18.30 w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie, ul. Przemysłowa 3d, 62-510 Konin

 
Konferencja jest bezpłatna natomiast osoby zainteresowane otrzymaniem certyfikatu proszone są o wpłatę 20 zł na konto CDN w Koninie
nr konta bankowego: 10 1320 1016 2783 6075 2000 0004 (Bank Pocztowy S.A.) i przedstawienie dowodu wpłaty w dniu konferencji.

 

Zapisy:  https://szkolenia.cdnkonin.pl  , Zawirowany świat ponowoczesności (F1)

 
Osoba do kontaktu: Aldona Olesiak tel. 63 245 75 20 wew. 220

Plakat 'Zawirowany świat'
Plakat 'Zawirowany świat'