Aktualności

2 i 3 kwietnia w MDK-u było bardzo asertywny, bowiem w tych dniach odbywały się warsztaty WenDo. Uczestniczki warsztatów były bardzo zadowolone i jak same mówiły są teraz "silniejsze wewnętrznie"

WenDo (polskie tłumaczenie Droga Kobiet) wypracowano w Kanadzie. W Niemczech upowszechniane jest od ok. 30 lat. WenDo to samoobrona i budowanie asertywności uwzględniające perspektywę kulturowej tożsamości płci (gender) i perspektywę feministyczną. Wiedza ta jest przekazywana przez kobiety innym kobietom i dziewczynom, przy czym punktem wyjścia jest zawsze wykorzystanie siły i możliwości poszczególnych osób.
Koncepcja WenDo, prócz nauki technik samoobrony, asertywności, obrony własnych granic, zawiera w sobie rozwój osobisty i zajmowanie się kwestiami społeczno-politycznymi. Jest metodą, która uczy jak bronić się zarówno w przypadkach psychicznej jak i fizycznej przemocy, jak zapobiegać agresji tak słownej jak i fizycznej.
W dziedzinie osobistej WenDo wspiera wykorzystanie własnych możliwości. W kontekście społeczno-politycznym uwrażliwia (i pomaga identyfikować) przypadki dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, rasę, orientację seksualną i inne. Daje możliwość przyjrzenia się własnej socjalizacji, narzuconym społecznie normom i rolom oraz własnym wyobrażeniom na ich temat.

12948562_960544357385746_1685070964_o_copy
12948562_960544357385746_1685070964_o_copy
12948600_960544257385756_871660400_o_copy
12948600_960544257385756_871660400_o_copy
12948601_960906977349484_920802285_o_copy
12948601_960906977349484_920802285_o_copy
12953102_960544340719081_70503896_o_copy
12953102_960544340719081_70503896_o_copy
12959517_960906930682822_2026151933_o_copy
12959517_960906930682822_2026151933_o_copy
12966775_960906917349490_1058848620_n_copy
12966775_960906917349490_1058848620_n_copy
12915099_960543840719131_856878019_o_copy
12915099_960543840719131_856878019_o_copy
12919558_960543780719137_167461039_o_copy
12919558_960543780719137_167461039_o_copy
12922044_960544130719102_1319854010_o_copy
12922044_960544130719102_1319854010_o_copy
12922162_960906957349486_29759497_o_copy
12922162_960906957349486_29759497_o_copy
12922266_960544044052444_28394455_o_copy
12922266_960544044052444_28394455_o_copy
12922295_960544277385754_1934222619_o_copy
12922295_960544277385754_1934222619_o_copy
12941020_960544410719074_1811205092_o_copy
12941020_960544410719074_1811205092_o_copy
12941033_960544237385758_1409921938_o_copy
12941033_960544237385758_1409921938_o_copy
12941186_960543817385800_266935481_o_copy
12941186_960543817385800_266935481_o_copy
12947078_960544290719086_973702058_o_copy
12947078_960544290719086_973702058_o_copy