• Grupa ta przygotowuje i realizuje przedstawienia teatralne, które przedstawiane są w konińskich przedszkolach. Opracowuje programy...
  • Zajęcia te mają na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej u dzieci oraz kształcenie słuchu. Wprowadzane są zabawy ruchowe ze śpiewem -...
  • Głównym celem zajęć jest wprowadzanie dzieci w świat języka obcego, przy wykorzystaniu najnowszych koncepcji nauczania języka, gier i...
  • Zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży. Podczas zajęć realizowana jest: pomoc przy doborze repertuaru interpretacja poezji i...
  • ...zapraszamy wkrótce...
  • W programie m.in.: Poznawanie siebie i świata muzycznego poprzez słuchanie, interpretacje i śpiewanie utworów muzycznych, Ukształtowanie...